Kategoriarkiv: Uncategorized

Nationalekonomi som vetenskap.

Per Krusel skriver i DN om kritiken mot nationalekonomin och dess nobelpris. Kritiken kom som ett brev på posten och upprepade den kritik som Per hänvisade till.
Jag vill vara tydlig med att Nationalekonomi är en vetenskap, på samma sätt som statsvetenskap och sociologi. Alla ämnena följer reglerna för hur forskning skall bedrivas och granskas. Jämfört med naturvetenskaperna är dessa ämnen svårare att studera då studieobjektet är mer komplext. Därför är det ibland lättare att komma till olika slutsatser. Även inom naturvetenskaperna finns det ibland olika tolkningar om verkligheten. Det tog 30 år innan tvisten mellan Bohr och Einstein om kvarkars beteende kunde avgöras till Bohrs fördel.
Nationalekonomin som vetenskap är idag en vetenskap i kris. Detta händer alla vetenskaper att de står inför ett paradigmskifte. Årets nobelpris visar detta tydligt med Shiller som Bohr och Fema som Einstein. Under de senaste 30 åren har det skett en enorm forskning och utveckling om människors ekonomiska beteende och marknadens brister. Sakta men säkert kommer dessa resultat att påverka huvudfåran i nationalekonomi
Det stora problemet idag är att det inte finns någon sprid lärobok med den nya forskningen som centralt tema. Det behövs en lärobok som Samuelsons Economics för att den nya forskningen skall populariseras.
I en krönika nyligen skrev Paul Krugman att duktiga nationalekonomer vet när de inte kan använda neoklassisk mikroteori, utan använda andra ansatser (jag tackar för komplimanget). Problemet är att även mediokra och nyautbildade nationalekonomer behövet veta detta. Det är därför det behövs en ny kursplan för nationalekonomin en som bygger på genombrotten i empirisk mikroteori oh är öppen för att ämnet utvecklads.
Nobelpriskommittén visar sin uppskattning till denna forskning genom att under de senaste 15 åren gett nobelpriset till forskare som bidragit till den nya utvecklingen. Detta har också bidragit till att vidga priset mot en mer samhällsekonomisk utveckling. En samhällsvetenskap som lär av varandra och där flera ämnen studerar samma fenomen är bra.