Kategoriarkiv: Featured

Om blogen

Finanskrisen och den följande ekonomiska krisen har blottlagt brister i den nationalekonomiska teorin. Vissa forskningsområden som beteendeekonomi har fått ett uppsving och det finns gott om äldre arbeten inom tillexempel industriell ekonomi, organisationsekonomi och närligande disipliner att bli inspirerade av. Syftet med denna blog är att för mig själv försöka hitta en ny kärna och angreppsätt på ekonomiska frågor. Jag vill också försöka förstå vad dessa nya ansatser får för politiska konsekvenser. Alla som är intresserade kan följa med på resan, mitt enda krav är att kommentarerna skall vara genomtänkta, tankvärda och utan den traditionella internetsdogmatismen och intolleransen.

Underrubriken, Its Social Science Stupid, använder jag för att poäntera att nationalekonomi handlar om människor och att det faktiskt är en vetenskap, tvärt emot vad vulgärdebatten påstår. Att nationalekonomi handlar om samhället innebär att den studerar människor och hur de interagerar i ekonomiska sammanhang, produktion, handel, sparande och investeringar. Det innebär att det sociala sammanhanget ofta är viktigt i studiet av nationalekonomi. Att den är en vetenskap visas av att det är lätt att komma fel i sina tankar. Tillexempel att pengar baserade på metall, tillexempel guld, ställer till mer problem än de löser, då bland annat priser och löner måste sjunka om ekonomin växer.

Välkommen på till denna resa.

 

Den arga nationalekonomen

Jag har varit praktiskt verksam utredare sedan 1990 och lyckades skriva klart en licentiatavhandling i nationalekonomi 1993. Under dessa år har den traditionella teorin varit till stor hjäp. Den har dock inte varit allenarådig, utan forskning i angränsande disipliner har alltid varit ett viktigt komplement för att förstå den studerade verkligheten.

En röd tråd i min karriär har varit tillväxt och tillväxtfrågor. Jag har arbetat med utvecklingsekonomi, internationell ekonomi, industriell ekonomi och regionalekonomi. Det innebär att forskning inom statsvetenskap, kulturgeografi, företagsekonomi med flera samhällsvetenskapliga ämnen varit en viktig källa till insperation och lösningar i arbetet. Detta har gjort mig teoretisk eklektisk och delvis kritisk till dagens nationalekonomiska teori ser ut och hur dogmatiskt den ibland kan användas.

Jag har en ideologisk ledstjärna i att politik och samhällsvetenskap skall syfta till att förbättra livet för individerna. Dessa individer är dock inga varelser som aggerar och beslutar i ett vakum, utan de påverar varandra. Detta blir därför också en av mina utgångspunkter i kritiken av den standardmikroteori som lärs ut.