månadsarkiv: september 2015

Ekonomisk politik i Finland, ett hot mot landets framtid.

Den finska regeringen med Centerpartiet, Samlingspartiet och Sannfinländarna, vill sänka löner och förmåner för de som har det sämst. Jag tycker det är moraliskt fel, men ännu värre ekonomiskt fel.

Finland har varit i depression sedan flera år och tillväxten har varit noll. Obefintlig tillväxt är Finlands stora problem och det är det som regeringen borde fokusera på. Orsaken är främst den låga aggregerade efterfrågan inom EU, men även en …självförvållad låg efterfrågan på grund av de åtstramningar som tidigare regeringar gjort. Lösningen är att öka den inhemska efterfrågan genom ökade offentliga investeringar och konsumtion.

Investeringarna skapar förutsättningar för framtiden och den offentliga konsumtionen skapar arbetstillfällen. På så sätt kommer tillväxten tillbaka.

Den andra orsaken är strukturell och innebär ett allt för stort beroende av storföretag inom skogen och, tidigare, Nokia. Detta påminner om Sverige på 80-talet. Att lämna detta tar tid och sänkta löner och statlig lönepolitik är inte lösningen. (Jag får lite 80-tals vibbar av de förslag jag läst.) Problemet med näringsstrukturen löses med långsiktig näringspolitik. Det finns intressanta ljusglimtar inom spelindustri. Jag hoppas också att Nokias minskade grepp om tekniksektorn innebär att kreativiteten hos dess ingenjörer kan släppas loss på många andra företag.

Någon kanske invänder att detta innebär ökade skulder för staten. På sikt kommer tillväxten att minska skuldens andel av BNP, men på kort sikt kommer den att öka. En ökad skuldandel kommer dock också ske med dagens politik. Åtstramningarna kommer leda till ökad arbetslöshet vilket ökar statens utgifter och minskar BNP. Min prognos är att den finska depressionen kommer fortsätta flera år till och att staten skulder kommer öka. Alternativet är att många finländare kommer lämnas utan försörjning och tvingas emigrera.

För övrigt undrar jag vad Sannfinländarna fått i utbyte för att bryta alla sina vallöften?