Om blogen

Finanskrisen och den följande ekonomiska krisen har blottlagt brister i den nationalekonomiska teorin. Vissa forskningsområden som beteendeekonomi har fått ett uppsving och det finns gott om äldre arbeten inom tillexempel industriell ekonomi, organisationsekonomi och närligande disipliner att bli inspirerade av. Syftet med denna blog är att för mig själv försöka hitta en ny kärna och angreppsätt på ekonomiska frågor. Jag vill också försöka förstå vad dessa nya ansatser får för politiska konsekvenser. Alla som är intresserade kan följa med på resan, mitt enda krav är att kommentarerna skall vara genomtänkta, tankvärda och utan den traditionella internetsdogmatismen och intolleransen.

Underrubriken, Its Social Science Stupid, använder jag för att poäntera att nationalekonomi handlar om människor och att det faktiskt är en vetenskap, tvärt emot vad vulgärdebatten påstår. Att nationalekonomi handlar om samhället innebär att den studerar människor och hur de interagerar i ekonomiska sammanhang, produktion, handel, sparande och investeringar. Det innebär att det sociala sammanhanget ofta är viktigt i studiet av nationalekonomi. Att den är en vetenskap visas av att det är lätt att komma fel i sina tankar. Tillexempel att pengar baserade på metall, tillexempel guld, ställer till mer problem än de löser, då bland annat priser och löner måste sjunka om ekonomin växer.

Välkommen på till denna resa.