Den arga nationalekonomen

Jag har varit praktiskt verksam utredare sedan 1990 och lyckades skriva klart en licentiatavhandling i nationalekonomi 1993. Under dessa år har den traditionella teorin varit till stor hjäp. Den har dock inte varit allenarådig, utan forskning i angränsande disipliner har alltid varit ett viktigt komplement för att förstå den studerade verkligheten.

En röd tråd i min karriär har varit tillväxt och tillväxtfrågor. Jag har arbetat med utvecklingsekonomi, internationell ekonomi, industriell ekonomi och regionalekonomi. Det innebär att forskning inom statsvetenskap, kulturgeografi, företagsekonomi med flera samhällsvetenskapliga ämnen varit en viktig källa till insperation och lösningar i arbetet. Detta har gjort mig teoretisk eklektisk och delvis kritisk till dagens nationalekonomiska teori ser ut och hur dogmatiskt den ibland kan användas.

Jag har en ideologisk ledstjärna i att politik och samhällsvetenskap skall syfta till att förbättra livet för individerna. Dessa individer är dock inga varelser som aggerar och beslutar i ett vakum, utan de påverar varandra. Detta blir därför också en av mina utgångspunkter i kritiken av den standardmikroteori som lärs ut.